KUD Janko Živko Poljčane
 
 

Objavljeno v: Godba na pihala

Zgodovina godbe

Objavil: Uroš Orešič , dne: februar 18, 2011, 2:56 pop

Godba in Tkavc

Leta 1953 je »muzikant« Anton Kohne zbral godbenike, ki so pred tem igrali v raznih skupinah na veselicah, gostijah in podobnih prireditvah ter tako ustanovil godbo na pihala. Zato je Anton Kohne ustanovitelj in prvi kapelnik godbe na pihala v Poljčanah. Vaje so imeli v Lušečki vasi pri Francu Robarju, ki je bil član godbe. Prvič so nastopili 01.08.1953 na železniški postaji v Poljčanah, ko so poljčanski fantje odhajali na orožne vaje. Kmalu zatem je godbo prevzel poljčanski učitelj Jože Krajnc, ki je imel dovolj znanja, da je lahko prevzel mesto prvega predsednika. Godba na pihala je prirejala samostojne koncerte, sodelovala je na vseh proslavah, za prvi maj je igrala budnice, nastopala na planinskem in sindikalnem slavju pri Miklavžu na Boču. Nepogrešljiva je bila tudi na povorkah in nastopih TVD Partizan ter na mnogih pogrebih. Prvi kapelniki pa so bili Jože Krajnc iz Poljčan, Ivan Pepelnik iz Stanovskega, J.Klampfer iz Maribora in Ivan Ravnjak, sedaj pa godbo uspešno vodi Matjaž Lorenc.

Leto 1973 je bilo za celotno kulturno društvo zelo aktivno. Še pred tem (l.1970) pa so zbrali sredstva za petnajst novih oblek za godbenike. Denar za blago so zbirali na podlagi prostovoljnih prispevkov, sredstva za delo krojača pa je prispevala Skupščina občine Slov.Bistrica. Poljčanska godba je v novih oblekah igrala že na prvomajski proslavi na Boču.

Življenje godbe je bilo vedno pestro. Obstojala je tudi “ženska postava” godbe.

10. februarja 1974 je KUD praznoval 55 letnico, kjer je nastopila tudi godba na pihala, ki je hkrati praznovala 20 let obstoja.