KUD Janko Živko Poljčane
 
 

Objavljeno v: Recitatorska sekcija

Ne, iskati krivcev – le osveščati

Objavil: Uroš Orešič , dne: maj 6, 2010, 10:42 pop

… je bil namen Literarnega performanca, ki se je dogajal v Domu športa in kulture v Poljčanah pretekli petek ter je sodil v sklop prireditev po vsem svetu ob svetovnem dnevu Zemlje.

Idejni vodja in scenarist prireditve je bil Milan Novak s Pokoš, ki je nastopil tudi kot avtor dela poezije, ki jo je prebirala Tanja Hrastnik. K sodelovanju je povabil tudi pesnici Zdenko Detiček Opič iz Poljčan in Majdo Labotar iz Loč. Obe sta nastopili s svojo poezijo na temo ekologije in Zemlje nasploh.

Zbralo se je zadovoljivo število obiskovalcev, ki so jih ustvarjalci omenjene prireditve začutili kot nekakšne »somišljenike<<, saj so za projekt pokazali tudi osebno zanimanje.

Prireditev je bila tako vsebinsko kot scensko nekaj posebnega. Med branjem poezije, ki je potekala v poltemi, se je na velikem platnu na odru ves čas prikazovala projekcija lepot narave in človekovega poseganja vanjo, za katero je poskrbel Herbert H. Paar, ki je hkrati skrbel tudi za izvimo osvetlitev bralcev poezije. Ti so se ves čas gibali po dvorani med publiko in s tem ustvarjali posebno vzdušje, ki je dopuščalo obiskovalcem razmišljanje o videnem in slišanem, kar je bil tudi namen performanca, in sicer da v ljudeh zbudi občutek, da je naš planet živ, da potrebuje vsakdanjo skrb, izjemno tenkočutnost in predvsem ljubezen, saj je to naš edini dom! Tonski mojster Daniel Gaj št pa je skrbel za dobro slišnost prireditve.

Vsakega obiskovalca je na sedežu pričakala tudi kartica z lepo mislijo o naši Zemlji. Misli so avtorsko delo Zdenke Detiček Opič in so bile darilo tistim, ki so se prireditve udeležili.

Ob koncu je sledila še pogostitev in zahvala donatorjem ter vsem, ki so pripomogli, da je prireditev uspela. Organizatorji se posebej zahvaljujejo: Občini Poljčane, podjetju IMPOS, d. o. o., Slovenska Bistrica, cvetličarni Jelke Vrhovnik iz Poljčan, Vinogradniškemu društvu Poljčane, Papirnici Polonca Poljčane, FOTU Brbre Slovenska Bistrica, društvu kmetic Zarja iz Slovenskih Konjic, Komunali, d. o. o., Slovenska Bistrica in KUD-u Matiček s Spodnje Polskave.

Namen prireditve je bil dosežen. Izrečenih je bilo nešteto lepih besed, čudovitih misli, med nastopajočimi in obiskovalci se je pretakala posebna pozitivna energija, ki je vsekakor pozitivno delovala na ljudi kot tudi na okolje …

(Vir: Panorama, 6.maj 2010)

[photosmash]